ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขันงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมแข่งขันงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ

Facebook Comments

ผลการประกวดแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

ความเป็นเลิศ-ม.ปลาย-2560-น้อยกว่า1000-คน ความเป็นเลิศ-ม

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

Facebook Comments Download Attachments File File size D

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิรินธร ร่วมงานเฉลิ

เอกสารประกอบการอบรมความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สาขาคณิตศาสตร์

เอกสารประกอบการอบรมความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สาขาคณิตศาสตร์

Facebook Comments Download Attachments File File size D

การแข่งขันกิจกรรมสิรินธรวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกิจกรรมสิรินธรวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

** แก้ไขประกาศ การแข่งขัน ASEAN QUIZ จากทีม 2 คน เป็น เ

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560

Facebook Comments Download Attachments File File size D

เกียรติบัตรการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017  ครั้งที่ 2

เกียรติบัตรการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

เกียรติบัตรการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ค

ข้ามไปยังทูลบาร์