ป้ายหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

2015-01-28 08.24.37

ป้ายหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ปีการศึกษา 2558

ค่ายอบรมพุทธบุตรและพุทธบุตรีศรีสิรินธร

20150123_092355_IMG_0410

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายอบรมพุทธบุตรและพุทธบุตรีสรีสิรินธร [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

ค้นคว้า เรียนรู้สู่สากล ผลผลิตตามหลักเศรษฐิกจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

20150122_104902_IMG_0353

นักเรียนที่เรียนวิชา IS  แสดงผลงาน “ค้นคว้า เรียนรู้สู่สากล ผลผลิตตามหลักเศรษฐิกจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ”  [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

โครงการสานสายใยครอบครัวพอเพียง

20150108_085134_IMG_3006

โครงการสานสายใยครอบครัวพอเพียง กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสาสืบสานโครงการพระราชดำริ

ค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอน

G&G 2015

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจด้านธรณีวิทยาจากทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านธรณีวิทยาจากคณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ให้น้องๆ ได้เตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อ พร้อมเปิดโอกาสในการชิงทุนการศึกษาสาขาธรณีวิทยาในระดับมหาวิทยาลัยจากเชฟรอน ค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://www.chevronthailand.com/join/G&G_Camp.asp