ข่าวล่าสุด

สานสัมพันธ์น้องพี่ 83 ปีคืนสู่เหย้าชาวขาว-แดง

สานสัมพันธ์น้องพี่ 83 ปีคืนสู่เหย้าชาวขาว-แดง

Facebook Comments

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)

Facebook Comments Download Attachments File File size D

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ (อ31211) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายสายชล ศรีวิเศษ

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ (อ31211) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายสายชล ศรีวิเศษ

Facebook Comments Download Attachments File File size D

แบบกรอกข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงานรร.มัธยมศึกษา

แบบกรอกข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงานรร.มัธยมศึกษา

Facebook Comments Download Attachments File File size D

แบบรายงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แบบรายงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ขอให้ครูผู้รับผิดชอบ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    

PLC ที่ภูมิใจ  ปีการศึกษา  2560

PLC ที่ภูมิใจ ปีการศึกษา 2560

Facebook Comments Download Attachments File File size D

แนวทางกิจกรรม PLC

แนวทางกิจกรรม PLC

Facebook Comments Download Attachments File File size D

ประกาศผลการสอบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

Facebook Comments Download Attachments File File size D

ค่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

ค่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

Facebook Comments Download Attachments File File size D