ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 ณ หอประชุมรวฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ Facebook Comments

แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  รายวิชาภาษาอังกฤษ อ22102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยครูเย็นฤทัย สามาลย์

แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาภาษาอังกฤษ อ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครูเย็นฤทัย สามาลย์

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDownloads 1-Cover-Elephants933 KB 11 2-คำนำ-สารบัญ458 KB 7 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ-อ่าน-เขียน-เรื่อง-Elephants4 MB 18

ประกาศผลสอบ นักเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลสอบ นักเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDownloads Aหน้าประกาศ ม.4 ทั่วไป359 KB 1006 Bม.4-โควต้า วิทย์-คณิต P.1562 KB 886 Bม.4-โควต้า วิทย์-คณิต P.2652 KB 466 Bม.4-โควต้า วิทย์-คณิต P.3643 KB...

ประกาศผลสอบ นักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลสอบ นักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDownloads ประกาศห้องเรียนปกติ ม.1324 KB 1010 ม.1 ในเขต3 MB 927 ม.1 นอกเขต5 MB 2121 ม.1 เงื่อนไขพิเศษ433 KB 610 สำรอง ม.11,009 KB...

สานสัมพันธ์น้องพี่ 82 ปี คืนสู่เหย้าชาวขาวแดง

สานสัมพันธ์น้องพี่ 82 ปี คืนสู่เหย้าชาวขาวแดง

Facebook Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร ในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร ในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDownloads รายชื่อ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ175 KB 1198 รายชื่อ ม.1 นอกเขตบริการ342 KB 2552 ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม. 1 และ ม.476 KB 603

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร โควตานักเรียนเดิมและกลุ่มทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร โควตานักเรียนเดิมและกลุ่มทั่วไป

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDownloads รายชื่อ ม.3 (โรงเรียนเดิม วิทย์-คณิต)264 KB 295 รายชื่อสมัคร ม.4 (ทั่วไป)221 KB 568 ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม. 1 และ ม.476 KB 603

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ พันตำรวจเอกนิธิศ ปิติธีระโชติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

พิธีเบิกเนตรองค์พระพรหม

พิธีเบิกเนตรองค์พระพรหม

Facebook Comments

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดย นางชริกา อุรารื่น

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดย นางชริกา อุรารื่น

Facebook Comments

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

Facebook Comments

ประกาศรายชื่อโควตาเข้า ม.4  นักเรียนเดิม (โรงเรียนสิรินธร)

ประกาศรายชื่อโควตาเข้า ม.4 นักเรียนเดิม (โรงเรียนสิรินธร)

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDownloads แผนวิทย์-คณิต5 MB 743 แผนศิลป์-คณิต2 MB 326 แผนไทย-สังคม1 MB 178 แผนอังกฤษ-จีน1 MB 136 แผนอังกฤษ-ฝรั่งเศส861 KB 130 แผนอังกฤษ-ญี่ปุ่น830 KB 157

Skip to toolbar