ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษา

วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ

App Android

App Android

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาต

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร ธีม “ถวายคว

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2/2559

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2/2559

Facebook Comments

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบนักเรียน

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบนักเรียน

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ได้

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศิลาอาสนาราม ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศิลาอาสนาราม ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศิลาอาสนาราม ตำบลสะเดา

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็

ข้ามไปยังทูลบาร์