โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

รอบรั้วขาวแดง

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

March 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • สอบ O-NET ม.6
2
3
 • วันรักวันลา
4
 • ม.1, ม.2 สอบข้อสอบมาตรฐาน สพม.33
 • ม.4, ม.5 สอบปลายภาค
5
 • ม.1, ม.2 สอบปลายภาค
6
 • ม.4, ม.5 สอบปลายภาค
7
 • สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
8
 • สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
9
 • ม.1, ม.2 สอบปลายภาค
10
 • ม.4, ม.5 สอบปลายภาค
11
 • ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2563
 • รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2563
 • ม.1, ม.2 สอบปลายภาค
12
 • รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 • ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2563
13
14
 • สอบวิชาสามัญ 9 วิชา
15
 • สอบวิชาสามัญ 9 วิชา
16
17
 • มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2563
18
 • มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เลื่อน)
19
20
21
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 แลั ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (เลื่อน)
22
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 แลั ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (เลื่อน)
23
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 แลั ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (เลื่อน)
24
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 แลั ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (เลื่อน)
 • ทดสอบความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ม.1 (เลื่อน)
25
 • รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 แลั ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (เลื่อน)
26
 • ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ (เลื่อน)
27
28
 • สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (เลื่อน)
29
 • สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (เลื่อน)
30
31

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ สำหรับครูโรงเรียนศูนย์ขยายผล รุ่นที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตรคณะกรรมการ 2 MB 46 เกียรติบัตรผู้ประสานงาน 573 KB 38 เกียรติบัตรวิทยากรชีววิทยา 707 KB 33 เกียรติบัตรวิทยากรเคมี 694 KB […]

Read more

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ชนะเลิศ การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 The 5th Sripisai Maths Genius 2019

ผลการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ Sripisai Math genius ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิศ นายบัณฑิต กะการดี ม.5/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนันท์นภัส บุญเจริญพันธ์ทวี ม.5/2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ […]

Read more

กลุ่มสาระภาษาไทย

ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายภัทรพล  หมวกเหล็ก  […]

Read more

กลุ่มมสาระสังคมศึกษาฯ

เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ

นายสังขกร ดวงใจดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีครูผู้ดูแล คือ ครูสุริวรรณ สุริยงคตและครูนวัช หาทรัพย์

Read more

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมอบอุปกรณ์กีฬา

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รับมอบลูกวอลเลย์บอลจากศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันวอลเลย์บอลของนักเรียน ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

มอบรางวัลให้นักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ มอบรางวัลให้นักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษซึงในการนี้นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งระดับชาติ จำนวน 3 รายการ ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันตรุษจีนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน และความสำคัญของวันตรุษจีน ณ โดมรวมใจสิรินธร และบริเวณหน้าอาคาร 11 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มอบรางวัลให้นักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ มอบรางวัลให้นักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษซึงในการนี้นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งระดับชาติ จำนวน 3 รายการ ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more