ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Facebook Comments

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)

Facebook Comments Download Attachments File File size D

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จ

ผลการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ

ผลการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ

Facebook Comments Download Attachments File File size D

ผลการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ผลการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ

Facebook Comments Download Attachments File File size D

งบทดลองเดือนมีนาคม 2561

งบทดลองเดือนมีนาคม 2561

Facebook Comments Download Attachments File File size D

พิธียกเสาเอกอาคารเรียน 312ล./55-ก ณ บริเวณด้านหลังอาคาร7

พิธียกเสาเอกอาคารเรียน 312ล./55-ก ณ บริเวณด้านหลังอาคาร7

Facebook Comments

ประกาศห้องสอบและตารางสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศห้องสอบและตารางสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ

Facebook Comments Download Attachments File File size D