ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐหลอดไฟLED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐหลอดไฟLED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Facebook Comments

ศึกษาคำชี้แจงหลักสูตร ปี 2560 กลุ่มสาระ คณิตฯ ,วิทย์, สังคมฯและคอมพิวเตอร์

ศึกษาคำชี้แจงหลักสูตร ปี 2560 กลุ่มสาระ คณิตฯ ,วิทย์, สังคมฯและคอมพิวเตอร์

ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 1239/2560  เกี่ยวกับก

ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งมินดาเนา  ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง  “ด้านจริยธรรมในการทำวิจัย” (Research Ethic) กับคณะครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งมินดาเนา  ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง  “ด้านจริยธรรมในการทำวิจัย” (Research Ethic) กับคณะครูโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. โรง

รายงานนิเทศผ่านระบบออนไลน์

คำชี้แจงแนวทางปฏิบัติ 1 เมื่อทำกิจกรรมนิเทศ/ plc ให้กรอ

แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน

แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน

แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสิรินธร ภาคเรียนที

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Facebook Comments Download Attachments File File size D

แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ

กลุ่มงานวิชารการได้ปรับปรุงปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแน

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นแบบฝึกทางคณิตศาสตร์ซึ่

ข้ามไปยังทูลบาร์