ข่าวล่าสุด

เอกสารหลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ  ประจำปี ๒๕๖๐

เอกสารหลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐

Facebook Comments Download Attachments File File size D

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม DLIT & Cloud

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม DLIT & Cloud

คลิกเข้าทำ แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม DLIT &

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายการ A-MATH & SUDOKU

สรุปและแสดงผลงานนักเรียนทุกชุมนุมจากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สรุปและแสดงผลงานนักเรียนทุกชุมนุมจากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Facebook Comments

อบรม DLIT และระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาสำหรัยครู

อบรม DLIT และระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาสำหรัยครู

Facebook Comments

ป้องกัน: อีเมลสำหรับอบรม DLIT และ คลาวด์เพื่อการศึกษา

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ภาพยนตร์สั้น”ของขวัญชิ้นสุดท้าย The last gift”

ภาพยนตร์สั้น”ของขวัญชิ้นสุดท้าย The last gift”

Facebook Comments

กีฬาสี ปีการศึกษา 2560

กีฬาสี ปีการศึกษา 2560

รูปภาพเพิ่มเติม Facebook Comments

ข้ามไปยังทูลบาร์