ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

โครงการประกวดแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2559

โครงการประกวดแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2559

โครงการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  ประจำปีการศึก

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2

ค่ายอบรมหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2  โรงเรียนสิริน

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ About My Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยนางเย็นฤทัย  สามาลย์

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ About My Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยนางเย็นฤทัย สามาลย์

Download AttachmentsFileFile sizeDownloads บทคัดย่อ83 k

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ฉบับชั่วคราว

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ฉบับชั่วคราว

เรียน  คุณครูที่เคารพทุกท่าน งานทะเบียนอัพโหลด ไฟล์รายช

ม.1 เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ม.1 เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วั

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึ

ข้ามไปยังทูลบาร์