ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

DownLoad เกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์และสิรินธรวิชาการ ปีการศึกษา 2561

DownLoad เกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์และสิรินธรวิชาการ ปีการศึกษา 2561

DownLoad เกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหว

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561

Download Attachments File File size Downloads งบทดลองกค

ผลการแข่งขันทักษะและความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการแข่งขันทักษะและความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Download Attachments File File size Downloads ประกาศผลก

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์และสิรินธรวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์และสิรินธรวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ลิงค์ประกาศผลการแข่งขัน http://scienceday.sirin.ac.th/

ประกาศผลการแข่งขัน The 3rd Sirin  A-Math & Sudoku Challenge, 2018

ประกาศผลการแข่งขัน The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018

>>> Download  Photo  บรรยากาศการแข่งขัน    htt

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018

The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018 >&

ค่ายพี่ทหารสานฝันน้องสู่Thailand 4.0

ค่ายพี่ทหารสานฝันน้องสู่Thailand 4.0

ค่ายพี่ทหารสานฝันน้องสู่Thailand 4.0 ณ หอประชุมรวมฤทัยธ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร

นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพม