ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่

  ยินดีกับลูกศิษย์           ปภานิจ  อารดา รางวัลที่ได้

นิเทศภายใน(สังเกตการสอน)

นิเทศภายใน(สังเกตการสอน)

กิจกรรมขับเคลื่อนการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนรู้  โร

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แสดงกิจกรรมจำลองการเข้าค่ายพักแรมต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แสดงกิจกรรมจำลองการเข้าค่ายพักแรมต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิร

ดาวน์โหลดเอกสารนิเทศ

แบบรับส่งงานนิเทศ แบบรายงานการนิเทศ วิเคราะห์รายบุคคล ค

ประกวดรถอาหารช้าง ประจำปี 2560

ประกวดรถอาหารช้าง ประจำปี 2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธรออกแบบปกอนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธรออกแบบปกอนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร    ออกแบบปกอนุสรณ์   ประจ

รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดี กับครูแ

รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ

รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้

ข้ามไปยังทูลบาร์