ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อโควตาเข้า ม.4  นักเรียนเดิม (โรงเรียนสิรินธร)

ประกาศรายชื่อโควตาเข้า ม.4 นักเรียนเดิม (โรงเรียนสิรินธร)

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDown

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ “พิธีมอบประกาศนียบัตร” นักเรียนชั้น ม.6

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ “พิธีมอบประกาศนียบัตร” นักเรียนชั้น ม.6

Facebook Comments

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

Facebook Comments

แบบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDown

ประกาศ กำหนดการค่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ

ประกาศ กำหนดการค่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ

Facebook Comments

รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 (9 มี.ค.) และ ม.4 (

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 นักเรียนเดิมและทั่วไป

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 นักเรียนเดิมและทั่วไป

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDown

ผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2560

ผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2560

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDown

ประกาศยกเลิกการสอบเข้าร่วมโครงการค่ายการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศยกเลิกการสอบเข้าร่วมโครงการค่ายการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560

Facebook Comments

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าฯ

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าฯ

Facebook Comments

ดาวน์โหลด ปพ.5 (อัพเดท 1 มี.ค.60)

ดาวน์โหลด ปพ.5 (อัพเดท 1 มี.ค.60)

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDown

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ปี 2559 เทอม 2 (อัพเดท 1 มี.ค.60)

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ปี 2559 เทอม 2 (อัพเดท 1 มี.ค.60)

Facebook Comments Download AttachmentsFileFile sizeDown

ข้ามไปยังทูลบาร์