Today's Feature News

คลิกที่ภาพ เพื่อดูรายละเอียด

ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน

กิจกรรมงานบริหารวิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.4

ไฟล์แนบ File File size Downloads 108932_รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 223 KB 2937 109425_รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2562 321 KB 873 108934_รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 453 KB…

กิจกรรมงานบริหารบุคคล

ค่ายพัฒนศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

ไฟล์แนบ File File size Downloads ตารางการเข้าค่าย ปี62 มี.ค-พค 394 KB 295 สิ่งที่ควรนำมาในการเข้าค่าย 142 KB 167 ข้อตกลงในการอยู่ร่วมค่าย 63 KB 187

กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม และการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงเรียสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ View More

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร้อมวิทยากรครูโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ รุ่นที่ 2”(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-กรรมการทุกสาขา-ภาค-2562.docx 903 KB 15 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากรฟิสิกส์-ภาค-2562.docx 617 KB 12 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากรเคมี-ภาค-2562.docx 663 KB 20 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากรชีวะ-ภาค-2562.docx 651 KB 11 เกียรติบัตร-MWIT-คณิต-ผู้ช่วยวิทยากร-ภาค-2562.docx 612 KB 16…

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-กรรมการทุกสาขา-จังหวัด-2562.docx 891 KB 23 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากรฟิสิกส์-จังหวัด-2562 575 KB 8 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากรเคมี-จังหวัด-2562.docx 495 KB 8 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากรชีวะ-จังหวัด-2562 541 KB 8 เกียรติบัตร-MWIT-คณิต-วิทยากร-จังหวัด-2562.docx 649 KB 15…

กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ View More

The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019

กำหนดการแข่งขัน  คลิ๊ก ฟอมร์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “สิริน เอแม็ทและซูโดกุ ชาลเลนจ์ 2019 ครั้งที่ 4 (The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019)   ปิดรับสมัครแล้วครับ  รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  ระดับ ป.4 – ม.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ View More

ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

  ครูนิภา หลิมศิริวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูผ่องศรี พัวพันธ์ุ ครูสุรชัย กิ่งก้านจันทร์   ครูมนตรี ท้าวไทยชนะ ครูณิชานันทน์ รักษ์คิด     ***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th  

กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย View More

ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายภัทรพล  หมวกเหล็ก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธนในพิธีเปิด กิจกรรมภายในค่ายแบ่งเป็นฐานกิจกรรม จำนวน…

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่

  ยินดีกับลูกศิษย์           ปภานิจ  อารดา รางวัลที่ได้มา             สมคุณค่าความพากเพียร สู่สนามแข่งขัน           เวทีสรรสร้างนักเขียน กลวิธีที่ได้เรียน       …

กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ View More

เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ

นายสังขกร ดวงใจดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีครูผู้ดูแล คือ ครูสุริวรรณ สุริยงคตและครูนวัช หาทรัพย์

ประกาศผลการแข่งขันงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิรินธรวิชาการ 2560

ไฟล์แนบ File File size Downloads ความเป็นเลิศ-ร.ร.ประถมมากว่า 1000 คน 51 KB 305 ความเป็นเลิศ-ร.ร.ประถมน้อยกว่า 1000 คน 79 KB 286 ความเป็นเลิศ-ม.ต้น มากกว่า 1000 คน 83 KB 410 ความเป็นเลิศ-ม.ต้น…

กิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา View More

พิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียน OBEC MONO Champion Cup 2019 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียน OBEC MONO Champion Cup 2019 โดยมีนายกฤษ ละมูลมอล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายธีีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาบาสเก็ตบอลจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยจัดขึ้น ณ โดมรวมใจสิรินธร และสนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนสิรินธร…

แถลงข่าว OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017 สพฐ-โมโน แชมเปี้ยน คัพ 2017

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัทโมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขั้นจัดการแถลงข่าว OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017 สพฐ-โมโน แชมเปี้ยน คัพ 2017 บาสเก็ตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ View More

รายงานการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ ศ 23103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ไฟล์แนบ File File size Downloads บทคัดย่อ รายงานการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ ศ 23103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 79 KB 221

ผลการใช้ชุดฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทย เรื่อง รำแม่บทเล็ก ประกอบการสอนตามแนวคิดของซิมพ์ซัน เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ไทยที่คงทนของผู้เรียนชุมนุมนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร ผู้วิจัย นางขวัญจิรา วงแหวน

ไฟล์แนบ File File size Downloads บทคัดย่อ ผลการใช้ชุดฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทย เรื่อง รำแม่บทเล็ก ประกอบการสอนตามแนวคิดของซิมพ์ซัน เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ไทยที่คงทนของผู้เรียนชุมนุมนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 82 KB 254

กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ View More

ค่ายส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ ILP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายปรับพื้นฐาน

โครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ ILP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายปรับพื้นฐานความรู้ ระหว่างวันที่ 1 – 19 เมษายน 2562 ให้แก่นักเรียนห้องเรียนดังกล่าว ชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวนทั้งสิ้น 113 คน โดยมีครูชาวต่างชาติและทีมงานได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice breaking activity) ณ หอประชุมธารน้ำใจ…