ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

โรงเรียนขอรับ UserName และ Password เพื่อสมัครออนไลน์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561

โรงเรียนขอรับ UserName และ Password เพื่อสมัครออนไลน์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561

เว็บไซต์สมัครออนไลน์กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018

The 3rd Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2018 >&

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2561

สมัครแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธร

ค่ายพี่ทหารสานฝันน้องสู่Thailand 4.0

ค่ายพี่ทหารสานฝันน้องสู่Thailand 4.0

ค่ายพี่ทหารสานฝันน้องสู่Thailand 4.0 ณ หอประชุมรวมฤทัยธ

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร

นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพม

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2561

Download Attachments File File size Downloads ประกาศใช้

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018

Download Attachments File File size Downloads Power Poi

เอกสารและไฟล์ LogBook Teacher

เอกสารและไฟล์ LogBook Teacher

>> คู่มือ Log Book  >> โปรแกรม LTeacher >