ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ช่องสัญญาณรับชม DLTV ผ่านช่อง Youtube

งานบริหารวิชาการ

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารบุคคล

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

มิถุนายน 2021

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
  • เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • ส่ง ID Plan
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30