ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “A-MATH & SUDOKU SURIN  2017  ครั้งที่ 2”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2”

“สมัครวันนี้ – 14 กรกฎาคม 2560”  ทาง www.sirin.ac.th  หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  อาคาร 5 ชั้น 2 (ค่าสมัคร 100/ทีม)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ fb : math@sirin  line id : sedkeaw2...

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads M1_2560 306 KB 112 M2_2560 323 KB 69 M3_2560 316...

ประกาศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เรื่องการซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโดยวิธีสอบราคา

ประกาศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เรื่องการซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโดยวิธีสอบราคา

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads ประกาศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เรื่องการซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโดยวิธีสอบราคา 627 KB 46

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Facebook Comments

แบบรายงานผลการประชุม – อบรม – สัมมนา

แบบรายงานผลการประชุม – อบรม – สัมมนา

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads แบบรายงานผลการประชุม – อบรม – สัมมนาของบุคลากรโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสสุรินทร์ 76 KB 39

การประชุมสหวิทยาเขตสิรินธร 

การประชุมสหวิทยาเขตสิรินธร 

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ประธานจัดการประชุมสหวิทยาเขตสิรินธร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มโรงเรียน Facebook Comments

ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม)

ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม)

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 (แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม) 128 KB 91 บันทึกการสอนกิจกรรมชุมนุม 2560 13 KB 45

ดาวน์โหลดเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 105 KB 256 แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านปี2560 209 KB 186

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเบิกค่าการศึกษาบุตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเบิกค่าการศึกษาบุตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads หนังสือรับรองการเบิกค่าการศึกษาบุตร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 438 KB 129

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว31201 สาหรับนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผู้วิจัย นายธารงศักดิ์ บุญจรัส

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว31201 สาหรับนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผู้วิจัย นายธารงศักดิ์ บุญจรัส

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์-1-โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 1 เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว31201 สาหรับนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 164 KB 42

ประกาศโรงเรียนสิรินธร การซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโดยวิธีสอบราคา

ประกาศโรงเรียนสิรินธร การซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโดยวิธีสอบราคา

Facebook Comments Download Attachments File File size Downloads ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ อาคาร11 123 KB 34

ประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “คุณครูที่รัก”

ประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “คุณครูที่รัก”

Facebook Comments

Skip to toolbar