Logo 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

Eng-2-1

Eng-2-3 redLogo 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

ผลการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์อาเซียน

resultAseanCenter

ผลการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์อาเซียน [ รายละเอียดตามไฟล์ pdf ที่แนบมา ]

การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์อาเซียน

2558-06-05 10_11_47-รับสมัคร  เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน.pdf

การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์อาเซียน [ รายละเอียดตามไฟล์ pdf ที่แนบมา ]

การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 (แบบ สขร.1)

2558-06-05 10_09_37-แบบ-สขร-1-เดือน-พ.ค.58.pdf

การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 (แบบ สขร.1) โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 6-31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกๆ ท่าน

back_to_school

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกๆ ท่าน

สานสัมพันธ์น้อง-พี่ 80ปี คืนสู่เหย้าชาวขาว-แดง

20150402-214422-IMG_1055

สานสัมพันธ์น้อง-พี่ 80ปี คืนสู่เหย้าชาวขาว-แดง [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

20150401-101142-IMG_0394

สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

ม.3 และ ม.6 รับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา

20150331-103736-IMG_0060

ม.3 และ ม.6 รับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

การประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

20150326_104407_IMG_0873

การประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

ข้ามไปยังทูลบาร์