ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึ

ค่ายปฐมนิเทศและคุณธรรมจริยธรรม ม. 1 และ ม. 4

ค่ายปฐมนิเทศและคุณธรรมจริยธรรม ม. 1 และ ม. 4

ประกอบไปด้วย 1. กำหนดการ 2. หนังสือขอนุญาตผู้ปกครอง 3.

ตรวจสอบผลการเรียนที่ http://sgs.bopp-obec.info

ตรวจสอบผลการเรียนที่ http://sgs.bopp-obec.info

ตรวจสอบผลการเรียนที่ http://sgs.bopp-obec.info แล้วไปที

ผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนปกติ

ผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนปกติ

Download AttachmentsFileFile sizeDownloads ประกาศโรงเรี

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สามารถดูป

ผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

ผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

Download AttachmentsFileFile sizeDownloads ผลการสอบเข้า

ข้ามไปยังทูลบาร์