ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 18  ประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 18   สำหรับน

การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จัง

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหว

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก สพม.33

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก สพม.33

กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์รับการนิเทศจาก ศึกษานิเทศก์ ตวงรัตน

นิเทศภายในครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม

นิเทศภายในครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม

กรรมการนิเทศภายใน (ครูภูริตา จันทสุข ครูอนุสรณ์ จันทสุข

แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (CAR1)  ปีการศึกษา 2561

แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (CAR1) ปีการศึกษา 2561

Download Attachments File File size Downloads แบบรายงาน

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และนัก

การแข่งขันบาสเก็ตบอล SINGHA EX3 Thailand Championship 2018

การแข่งขันบาสเก็ตบอล SINGHA EX3 Thailand Championship 2018

การแข่งขันบาสเก็ตบอล SINGHA EX3 Thailand Championship 2