ข่าวล่าสุด

ส่งข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ส่งข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Facebook Comments Download Attachments File File size D

งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2560

งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2560

Facebook Comments Download Attachments File File size D

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนโครงการค่ายโอลิมปิควิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาฟิสิกส์

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนโครงการค่ายโอลิมปิควิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาฟิสิกส์

Facebook Comments

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม นักเรียนชั้น ม.4/1-3

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม นักเรียนชั้น ม.4/1-3

Facebook Comments

ดาวน์โหลด ปพ. 4

ดาวน์โหลด ปพ. 4

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ Facebook Comment

รองชนะเลิศอันดับ 1 A-MATH ม.3-4 หญิง ในรายการ “ทรู เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12”

รองชนะเลิศอันดับ 1 A-MATH ม.3-4 หญิง ในรายการ “ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12”

ทรู เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12  ช

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560

Facebook Comments Download Attachments File File size D

แผนผังการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด (ศูนย์โรงเรียนสิรินธร)

แผนผังการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด (ศูนย์โรงเรียนสิรินธร)

Facebook Comments

ข้ามไปยังทูลบาร์