ข่าวล่าสุด

แบบประเมินครู โรงเรียนสิรินธร (SMART TEACHER) “KRUDEE” สำหรับ ครูและผู้บริหาร

แบบประเมินครู โรงเรียนสิรินธร (SMART TEACHER) “KR

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS) สำหรับ นักเรียน

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS)

แบบประเมินนักเรียน โรงเรียนสิรินธร (SMART STUDENTS)”DEKSAREN” สำหรับครู

แบบประเมินนักเรียน โรงเรียนสิรินธร (SMART STUDENTS)R

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS) สำหรับ ครูและผู้บริหาร

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS)

แบบประเมินครู โรงเรียนสิรินธร (SMART TEACHER) “KRUDEE” สำหรับ นักเรียน

แบบประเมินครู โรงเรียนสิรินธร (SMART TEACHER) “KR

หนังสือรับรองค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

หนังสือรับรองค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

Download Attachments File File size Downloads หนังสือรั

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

แบบบันทึกงานพิเศษ

แบบบันทึกงานพิเศษ

รบกวนคุณครูช่วยกรอกข้อมูลงานพิเศษที่ท่านได้รับมอบหมายผ่