ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ผู้วิจัย นางกัลยารัตน์ แสนกล้า

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ผู้วิจัย นางกัลยารัตน์ แสนกล้า

Download Attachments File File size Downloads บทคัดย่อ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน

ประกาศผลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมแข่งขันทักษะคณิตศาสต์

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนข้อมูล ณ 10 มิ.ย.61

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนข้อมูล ณ 10 มิ.ย.61

เรียนคุณครูทุกท่าน คุณครูสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน

ตัวอย่าง IDPLAN

ตัวอย่าง IDPLAN

โหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างครับ Download Attachments File F

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561

Download Attachments File File size Downloads งบทดลองเด

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ขอเชิญสมัคร “แข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2561”

ขอเชิญสมัคร “แข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561”

>>> คลิกเข้าสมัคร >>> แนวปริศนา sudok

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ  และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1  สาขาคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธี