โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

รอบรั้วขาวแดง

ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่นะบาดของโรคติดเชื้แไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)

ช่องสัญญาณรับชม DLTV ผ่านช่อง Youtube

ยินดีตอบข้อสงสัยและรับฟังทุกความคิดเห็น

Advance
Filter by
Status
Categories
Order by
Order
Per page
0Vote
0Answer
161View
Asked by Anonymous Oct 15, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
0Vote
0Answer
241View
Asked by Anonymous Sep 07, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
0Vote
0Answer
239View
Asked by Anonymous Aug 30, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

January 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
5
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
6
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
7
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
8
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
9
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
10
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
11
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
12
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
13
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
14
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
15
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
16
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
17
 • หยุดเรียนในสถานการณ์ covid-19 (เรียนออนไลน์)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-คณะกรรมการ-จังหวัด-2-2562 1 MB 141 เกียรติบัตร-MWIT-ผูัประสานงาน-จังหวัด-2-2562 649 KB 97 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากร-ชีววิทย-จังหวัด-2-2562 710 KB 119 เกียรติบัตร-MWIT-ผู้อบรม-ชีววิทยา-จังหวัด-2-2562 1 MB […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-คณะกรรมการ-จังหวัด-2-2562 1 MB 141 เกียรติบัตร-MWIT-ผูัประสานงาน-จังหวัด-2-2562 649 KB 97 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากร-ชีววิทย-จังหวัด-2-2562 710 KB 119 เกียรติบัตร-MWIT-ผู้อบรม-ชีววิทยา-จังหวัด-2-2562 1 MB […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายภัทรพล  หมวกเหล็ก  […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมอบอุปกรณ์กีฬา

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รับมอบลูกวอลเลย์บอลจากศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันวอลเลย์บอลของนักเรียน ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันตรุษจีนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน และความสำคัญของวันตรุษจีน ณ โดมรวมใจสิรินธร และบริเวณหน้าอาคาร 11 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนสิรินธร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในการเข้าร่วมการอบรม เพื่อช่วยนักเรียนตรวจทานผลงาน

Read more