ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ประกวดรถอาหารช้าง ประจำปี 2560

ประกวดรถอาหารช้าง ประจำปี 2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธรออกแบบปกอนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธรออกแบบปกอนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร    ออกแบบปกอนุสรณ์   ประจ

รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดี กับครูแ

รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ

รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติก

1. นายอนัญลักษณ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ ม. 6/3 2. นางสาวศศิธ

กิจกรรมปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเลนักเรียน ม.5 (smte&sme)

กิจกรรมปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเลนักเรียน ม.5 (smte&sme)

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 60 นักเรียน smte&sme ม.5 โรงเร

สอบธรรมศึกษา สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สอบธรรมศึกษา สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนสิริ

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ แสงงาม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธี

ข้ามไปยังทูลบาร์