ผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

SpecialClassroom

ผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ตามไฟล์ที่แนบมา (pdf file)

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในด้านวิชาการ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

somkiat

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในด้านวิชาการ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดย นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

เข้าค่ายยุวกาชาด ม.1

DSC_0168

ค่ายยุวกาชาด ม. 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2558 ณ กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน ที่ 214 อ. สังขะ จ. สุรินทร์  และเดินทางไกล เยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ บนเขาพระวิหาร จ. ศรีสะเกษ [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

เลือกตั้งประธานนักเรียน

IMG_3232

เลือกตั้งประธานนักเรียน [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

ประกวดสื่อ”พลเมืองอาเซียนกับค่านิยม 12 ประการ”

11006183_882869741733243_1316382540_n

นักเรียนเข้าประกวดสื่อ”พลเมืองอาเซียนกับค่านิยม 12 ประการ” เชิญทุกๆ ท่านเช้าชมได้เพื่อเป็นกำลังใจ