ห้องเกียรติยศ-ห้องศิษย์เก่า

     wallop
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)
และเลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
wasan
นายวสันต์ สิงคเสลิต
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
ศิษย์วิทยาศาสตร์รุ่นที่ 1 สิรินธร
sittisak
นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 7
กระทรวงยุติธรรม
pongsak
นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
paowana
แพทย์หญิงภาวนา อังคสิทธิ์
ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 ornuma
นางอรอุมา เกษตรพืชผล
พิธีกรและผู้สื่อข่าว
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ
kolrat
นางกุลรัตน์ สุพรรณธะริดา
รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจเอราวัณ
 
*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th