Categories

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าสิรินธร-สุรวิทยาคาร ครั้งที่ 2

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนสุรวิทยาคารร่วมงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่า สิรินธร VS สุรวิทยาคาร วันเสาร์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป