กลุ่มสาระศิลปะ

   20161028-184540 
ครูพงษ์ศักดิ์ แสนสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์  089-248-0954
E-mail –
20161028-184533 
ครูละออ ศรีไทย
โทรศัพท์  083-720-8510
E-mail –
20161028-184535 
ครูสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง
โทรศัพท์  088-595-1213
E-mail –
20161028-184536 
ครูสุนทรี เกตุชาติ
โทรศัพท์  086-243-7294
E-mail –
20161028-184530 
ครูกานดา กนกแก้ว
โทรศัพท์  091-468-7895
E-mail –
 20161028-184539 
ครูธีรวัฒน์ สมยิ่ง
โทรศัพท์  090-1563-545
E-mail –
  20161028-184531
ครูขวัญจิรา วงแหวน
โทรศัพท์  089-823-0029
E-mail –
 20161028-184542
ครูสุทิตย์ สันทัยพร
โทรศัพท์  089-282-6689
E-mail –
walaipan 
ครูวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส
โทรศัพท์  099-514-5429
E-mail –

 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail