กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

    20161029-123747
ครูพอย สุดจำนง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
20161029-123842 
ครูประยูรศรี กระจายกลาง
 20161029-135241
ครูบรรจบ ด้วงมั่ง
20161029-123748 
ครูวัชระ ชาญศรี
20161029-123743 
ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท
 20161029-123739
ครูณัฐพร วงละคร
 20161029-123750
ครูอำพล รติธรรมกุล
20161029-123749 
ครูศุภชัย จันทร์คำ
  20161029-123843
ครูสุนิศา สุดจำนง

 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail