กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

    20161029-123747
ครูพอย สุดจำนง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
โทรศัพท์ 081-977-6633
E-mail –
20161029-123842 
ครูประยูรศรี กระจายกลาง
โทรศัพท์ 086-243-4951
E-mail –
 20161029-135241
ครูบรรจบ ด้วงมั่ง
โทรศัพท์ 081-997-0937
E-mail –
20161029-123748 
ครูวัชระ ชาญศรี
โทรศัพท์ 081-976-1295
E-mail –
20161029-123743 
ครูชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท
โทรศัพท์ 086-828-9207
E-mail –
 20161029-123739
ครูณัฐพร วงละคร
โทรศัพท์ 083-965-6955
E-mail –
 20161029-123750
ครูอำพล รติธรรมกุล
โทรศัพท์ 086-719-3181
E-mail –
20161029-123749 
ครูศุภชัย จันทร์คำ
โทรศัพท์ 089-995-9148
E-mail –
  20161029-123843
ครูสุนิศา สุดจำนง
โทรศัพท์ –
E-mail –

 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail