พิธีวางศิลาฤกษ์ พระพุทธสิรินทรพร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดกลางฯ

พิธีวางศิลาฤกษ์ พระพุทธสิรินทรพร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดกลาง บ้านละเอาะ ต.เฉนียง สุรินทร์

Related posts