ศิษย์เก่า รร.สิรินธร รุ่น 09 มอบมอบเงิน เพื่อสร้างอาคาร 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

คุณสิริกาญจน์ รุ่งธนเกียรติและเพื่อนๆ ศิษย์เก่า รร.สิรินธร รุ่น09 มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสร้างอาคาร 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

Related posts