Month: July 2015

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการอ่านทำนองเสนาะ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล [ รูปเพิ่มเพิมเติม ]

เดิน-วิ่ง 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

เดิน-วิ่ง 80 ปี สตรีสุรินทร์-สิรินธร

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เริ่มเวลา 05.00 น. มีโล่ เหรียญ เสื้อ เกียรติบัตร อาหารอร่อยๆ ติดต่อร่วมกิจกรรมได้ที่อาคารประชาสัมพันธ์27-31 ก.ค. 2558 เวลา 09.00-17.00 น.

การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

12