กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ค่ายอัฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม. 1 ปี 2558

ค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม. 1 โรงเรียนสิรินธร อ. เมือง จ. สุรินทร์

1506469_685651421578712_645523790876370038_n