อบรมห้องเรียน world class สตรีสิริเกศ


20150822_090240

20150823_082959

20150823_083352

ประกอบด้วย

  1. ท่านรอง ผอ. สุจินดา สินโพธิ์
  2. ผู้ช่วย ผอ. มะลิ บุญสุยา
  3. คุณครูเรไร เผือกนอก
  4. คุณครูอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
  5. คุณครูสุทธิรัตน์  คงไทย
  6. คุณครูธีระพล เสาะแสวง

 

 

Related posts