หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา

แสดงความยินดีบุคลากรเลื่อนวิทยะฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

รายงานการเยี่ยมไข้

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่อัดสำเนา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก-ภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก-ดนตรี

Related posts