นักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2015-09-11 10.50.14
เด็กหญิงนริสรา หฤทัยถาวรและเด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทองพรม ชั้น ม.3/13
1441947220320
นางสาวธาราทิพย์ สุขร่วมและนางสาวปริญญาพร ไตรปาน ชั้น ม.4/8

Related posts