มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ’58

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  ร่วมแสดงนิทรรศการ A-MATH & SUDOKU  SIRINDHORN

ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ’58”  ณ  ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  สพม.33

โรงเรียนสุรวิทยาคาร  ในวันที่ 12 – 13  กันยายน  2558

นอกจากนี้  ครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  หลายคนร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย

Related posts