มอบรางวัลนักเรียนแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับจังหวัด

มอบรางวัลนักเรียนแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับจังหวัด