รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13/2558

๑. นางสาวนวพรรษ โพธิ์สิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖
๒. นายอุกฤษ ปะบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖
๓. นางสาวกฤษณา รำจวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕
และครูที่ปรึกษา นายสายชล ศรีวิเศษ
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง CHANGE ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

IMG_7711 IMG_7706 IMG_7691 IMG_7672 IMG_7668 - Copy IMG_7658 - Copy IMG_7642 IMG_7587 IMG_7573 IMG_7485 IMG_7479 IMG_7477 IMG_7471 IMG_7429 IMG_7427 IMG_7389 IMG_7385 IMG_7313 IMG_7291

Related posts