รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning 5-6 กันยายน 2558 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่เข้าร่วมประกวด1. นางสาววรุณวัณณ์ บุญญาอัครพัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 2. นางสาวปพิชญา แววบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 3. นางสาววรินทร แก้วกาญจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 4. นางสาวษรศิลป์ มานาดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 5. นางสาวกฤษณา รำจวน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕ช 15

IMG_9990 IMG_9658 IMG_9679 IMG_9691 IMG_9705 IMG_9710 IMG_9753 IMG_9754 IMG_9768 IMG_9799 IMG_9804 IMG_9805 IMG_9834 IMG_9886 IMG_9888 IMG_9889 IMG_9894 IMG_9898 IMG_9900 IMG_9903 IMG_9908 IMG_9909 S__4546563 S__4546564

Related posts