ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  ครูสำเรียง ศรีเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระ โทรศัพท์ 092-525-4946 ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม โทรศัพท์ 086-880-8103 ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โทรศัพท์ 089-630-6346 ครูยุพาจิตรา บุญจรัส โทรศัพท์ 083-464-8400 ครูธำรงศักดิ์ บุญจรัส โทรศัพท์ 084-193-1219 ครูสมกิตต์ โอรสรัมย์ โทรศัพท์…

View More ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ครั้งที่ 13

 

View More รับรางวัลชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ครั้งที่ 13

ค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ’58

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2  ไปทัศนศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม  ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน  บ้านมะเมียง  และศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่  7 – 9  ตุลาคม  2558  

View More ค่ายพักแรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ’58

บทเรียนมัลติมีเดียและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยนางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์

บทเรียนมัลติมีเดียและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยนางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์ สามารถดาวน์โหลดบทเรียนได้ตามลิงค์ 1.  หนังสือเผยแพร่ผลงาน  2.  หนังสือตอบรับ  3.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีภาพประกอบเสริมบทเรียน ตามทฤษฎีพหุปัญญา ด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 — เนื่องจากเป็นไฟล์ ZIP ขนาดใหญ่ โปรดรอสักครู่ขณะดาวน์โหลด 4.  บทเรียนมัลติมีเดียตามหลักการเรียนรู้ 9 ขั้นของกาเย่ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

View More บทเรียนมัลติมีเดียและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยนางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์