กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  20161031-200855
ครูสำเรียง ศรีเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
โทรศัพท์ :
E-Mail :
20161031-201126
ครูกาญจนาพร สุจินพรัหม
20161031-200857
ครูอรวรรณ รัมพณีนิล
20161031-201133
ครูดรรชนี ใจดี
20161031-200841
ครูยุพาจิตรา บุญจรัส
20161031-201137
ครูธำรงศักดิ์ บุญจรัส
20161031-200843
ครูสมกิตต์ โอรสรัมย์
20161031-200832
ครูกาญจนา พุ่มไหม
20161031-200840
ครูปตินุช พรหมบุตร
20161031-200852
ครูลัดดา สุขยานุดิษฐ์
20161031-200851
ครูรุจิรา ราชรักษ์ 
20161031-201131
ครูสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก
who
ครูกัลยา คิดอยู่
20161031-200854
ครูอัชญา อนุเคราะห์
20161031-201136
ครูสิริกร คงกล้า
20161031-201330
ครูนิดต้า เจริญศิริ
20161031-201135
ครูสริญญา อนุเคราะห์
20161031-201330
ครูเรไร เผือดนอก
20161031-201332
ครูจิรวรรณ ศรีชะลุ่ม
20161031-201134
ครูยิ่งลักษณ์ เติมกล้า
 20161031-201331
ครูวรรณี มณีวงศ์
20161031-200849
ครูปภิญญา สอนกล้า
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%ad
ครูรัชนีวรรณ เทียนทอง
20161031-200847
ครูจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์
 20161031-200845
ครูจันทร์ศรี วสุวัชร์
 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail