กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

   
ครูภูริตา จันทสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 0896309928
E-mail : khrupooh@gmail.com

20161028-154842   
ครูสุรชัย กิ่งก้านจันทร์
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-155053 
ครูคำพันธ์ เสาะแสวง
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-154838 
ครูพรระวี บุญสุยา
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-155520 
ครูทิวาพร หลอมประโคน
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-155057 
ครูสมหมาย หลอมประโคน
โทรศัพท์ –
E-mail : –
 
ครูอนุสรณ์ จันทสุข
โทรศัพท์ 0896292680
E-mail : khrutik@gmail.com
20161028-154406 
ครูอานนท์ มุ่งดี
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-154816 
ครูบุญมี กิ่งก้านจันทร์
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-154839 
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-154403
ครูพัฒสลี เพ็งแจ่ม
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-154357
ครูธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์
โทรศัพท์ –
E-mail : –

20161028-154836 
ครูณัฎฐยา ใจหาญ
โทรศัพท์ –
E-mail : –

20161028-155245
ครูนิศารัตน์ นิลศักดิ์
โทรศัพท์ –
E-mail : –
20161028-155332 
ครูมลิวัลย์    บุญเย็น
โทรศัพท์ –
E-mail : –
   
 who
ครูกานต์ สุขกลาง
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
โทรศัพท์ –
E-mail : –
 who
ครูสุดารัตน์ อุปวงศ์ษา
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
โทรศัพท์ –
E-mail : –
   

 

 

***พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail