กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

20161101-111814
ครูเสาวลักษณ์ สุปิงคลัด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์ 081-0671502
E-Mail : –
20161101-112103
ครูสร้อยทิพย์ อิ่มชื่น
โทรศัพท์ 081-7605797
E-Mail : –
20161101-111812
ครูถนอมจิตร อวงพิพัฒน์
โทรศัพท์ 062-1107329
E-Mail : –
20161101-112100
ครูจุฬาลักษณ์ เสาสูง
โทรศัพท์ 082-7513522
E-Mail : –
20161101-111815
ครูเฉลิมชาติ งาขาว
โทรศัพท์ 081-7605797
E-Mail : –
20161101-111817
ครูมานพ ด่านวิไล
โทรศัพท์ 086-8499552
E-Mail : –
20161101-112245
ครูสรวุฒิ รัตตัญญู
โทรศัพท์ 081-7200133
E-Mail : –
20161101-111811
ครูรุ่งรัตน์ สุภาสัย
โทรศัพท์ 089-2859891
E-Mail : –
20161101-112106
ครูมนตรี จิตต์หาญ
โทรศัพท์ 086-2513688
E-Mail : –
20161101-112300
ครูศุภัทรพันธ์ จันพุทซา
โทรศัพท์ 087-2395033
E-Mail : –
20161101-112104
ครูสุริวรรณ สุริยงคต
โทรศัพท์ 084-4786292
E-Mail : –
20161101-112141
ครูพรศรี บูรณ์เจริญ
โทรศัพท์ 086-2563999
E-Mail : –
20161101-112242
ครูนุจรีย์ ภักดีกลาง
โทรศัพท์ 081-8764351
E-Mail : –
20161101-112244
ครูจิรภาส ภูลี
โทรศัพท์ 087-4558518
E-Mail : –
20161101-112139
ครูวิรงรอง จันทเขต
โทรศัพท์ 081-7900419
E-Mail : –
20161101-112142
ครูเสาวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์
โทรศัพท์ –
E-Mail : –
20161101-111813
ครูสุจิตรา มาลีแก้ว
โทรศัพท์ 088-1226412
E-Mail : –
   
 

*** พบข้อผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ khrutik@sirin.ac.th

 

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail