กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โดยนายสุพิชัย  พลบูรณ์ศรี และคณะ