กิจกรรมออกค่ายพักแรม ยุวกาชาด ม. 1 ปี 58

20151008_081150 20151008_092327 20151008_112026 20151008_114743 20151008_115013 20151008_133512

โดยครูพรประภา เชื่อมทอง และคณะยุวกาชาด ม. 1 ปี 58

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ http://gallery.sirin.ac.th/index.php/semester2558/20151008

Related posts