Month: January 2016

รางวัลชนะเลิศ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในรายการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คร้ังที่ 13

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 13

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 13 ปีการศึกษา 2558 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ประเภทบุคคล             นางสาว ธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร รางวัลรองชนะเลิศ  ประเภททีม             นางสาว ธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร             นาย คมชาญ เรืองโชติเสถียร             นาย ธันว์ เตียถาวรชัย             นาย […]

เอแม็ท และซูโดกุ  แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

เอแม็ท และซูโดกุ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

ทีมเอแม็ท และซูโดกุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร  สร้างผลงานการแข่งขัน  ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 วันที่ 23-24  มกราคม 2559  ณ เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ดังนี้ ที่ ชื่อ – สกุล ชั้น รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ ครูผู้ฝึกสอน 1 นายนครินทร์  สระแก้ว ม.๔/๑ ซูโดกุ ม.ปลาย ถ้วยรางวัล อันดับที่ 3 พร้อมเกียรติบัตร นางสาวสายสมร  เจือจันทร์ และ นางวรรณเพ็ญ  ศรีโครตร 2 นางสาวพันวัสสา  พัวพันธุ์ ม.๔/๑ ซูโดกุ ม.ปลาย เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 3 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี […]

เหรียญทอง  OBEC AWARDS  2558

เหรียญทอง OBEC AWARDS 2558

นางภัคภร  ใสแจ่ม  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับประเทศ ในการประกวดผลงานอันทรงคุณค่า  OBEC  AWARDS  ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2558 ประเภท  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ด้านวิชาการ  ระดับ ม.ปลาย