กำหนดวันสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

View More กำหนดวันสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

สถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 วัน/เดือน/ปี ม.1 ม.4  AP SME EP  AP SME  EP  ILP 20 ก.พ. 59 237 330 180 118 120…

View More สถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224 ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูธีระพล เสาะแสวง ผ่านเข้ารอบโครงงานระดับประเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ควบคุม ครูอรวรรณ รัมพณีนิล และ ครูปตินุช พรหมบุตร อ่านรายละเอียด http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20160224

View More เข้ารอบระดับประเทศ โครงงาน YSC 2016

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศกษา 2559

[ รูปภาพเพิ่มเติม ]

View More บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศกษา 2559