งาน Sirindhorn Open House 2016

โรงเรียนสิรินธร จัดงาน Sirindhorn Open House 2016 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณอาคารเรียน 2, 3, 9 ศาลาสมาคม ศูนย์กีฬาสามัคคีและหอประชุมรวมฤทัยธำรง เพื่อแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน โดยเปิดโอกาศให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

Related posts