สถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

วัน/เดือน/ปี ม.1 ม.4
 AP SME EP  AP SME  EP  ILP
20 ก.พ. 59 237 330 180 118 120 30 30
21 ก.พ. 59 83 120 42 60 74 20 18
22 ก.พ. 59 25 30 16 14 15 10 8
23 ก.พ. 59  17  22 3  29  29  11  20
24 ก.พ. 59  36  38 14 35  38  16  21

*** ขอบคุณข้อมูลจากครูพรระวี บุญสุยา

Related posts