รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาผ่านการแพร่ผ่านแก๊ส

ผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ญ.จันทราพร หวังวก, 2. ด.ญ.ปารีรัตน์  หาญห้าว

ครูปรึกษา ครูอรวรรณ รัมพณีนิล

โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อ มหัศจรรย์เอกลักษณ์ตรีโกณ 2

ผู้เข้าแข่ขัน 1. นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร, 2. นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์, 3. นายวชิรวิทย์ กิจกอานันท์

ครูที่ปรึกษา นายธีระพล เสาะแสวง

10887_1573972936252902_7478543964932257614_n 1914494_1573972919586237_6165275401954915473_n 10157115_1573379676312228_5335161259145862393_n 10405519_1573379649645564_182446290853451858_n 10478531_1573379972978865_948051261891818615_n

Related posts