Month: มิถุนายน 2016

“แม็กซ์พลอยส์  ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุ  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 18  ประจำปี  2559”

“แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559”

“แม็กซ์พลอยส์  ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุ  […]

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ About My Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยนางเย็นฤทัย  สามาลย์

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ About My Life สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD โดยนางเย็นฤทัย สามาลย์