ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2

ค่ายอบรมหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2  โรงเรียนสิรินธร

วันที่ 11 – 12  มิถุนายน  2559

ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ฯ

อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

IMG_9052 IMG_9141 IMG_9160 IMG_9228 IMG_9249 IMG_9287 IMG_9324 IMG_9372 S__2687007

Related posts