“แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559”

“แม็กซ์พลอยส์  ครอสเวิร์ดเกม  เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุ 

ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 18  ประจำปี  2559”

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  อุดรธานี  จ.อุดรธานี   

ในวันที่  25 – 26   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

276058 276059 276060 276061 276062 276063 276064 276065 276066 276067 276068 276069 276070 276071 276072 276121 276122 276123 276124 276125 276126

Related posts