Month: กรกฎาคม 2016

การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ ประจำปี 2559

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหาร […]

ขอเชิญนักเรียนในเขตภาคอีสานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักเรียนในเขตภาคอีสานสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2016 ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร  และโรงเรียนในเขตภาคอีสาน […]

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเร […]