การแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต…ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธร  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกันแข่งขัน การอ่านฟังเสียงโครงการ “ธนชาต…ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปรากฏว่า นางสาวกัณฑิมา  สำราญจริง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับ ม.๔-๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันในระดับประเทศ 

IMG_0662IMG_0661IMG_0642 IMG_0643 IMG_0640 IMG_0630 IMG_0652IMG_0651

Related posts