Categories

Month: September 2016

Asia Pacific Leadership Award as Troop/Unit Leaders

นางรัตนา  รัตนกาญจน์  และ  นางภัคภร  ใสแจ่ม   หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนสิรินธร   ได้รับรางวัล  “Asia  Pacific Leadership  Award  as  Troop/Unit 

รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ “ทรู  เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ  ครั้งที่ 11  ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559” ณ  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  10- 11

รางวัล “ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู”

วันนี้(11 ก.ย.) ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู มาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอน

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วรรณโพธิ์กลาง

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ประกอบด้วย