รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับประเทศ

“ทรู  เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ  ครั้งที่ 11 

ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559”

ณ  ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา 

ระหว่างวันที่  10- 11  กันยายน พ.ศ. 2559

13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 20160910_143637 20160910_144105 20160910_150726 20160910_151341 20160910_151423 20160911_112711 20160911_112548 20160911_123938 20160911_123815 1473496892509 20160911_124220 20160911_123825 20160911_144442 1473506682174 1473506697468 1473519870070 1473519864188 1473519938801 1473519942775 1473519955601 1473519955863 1473519967060 1473520036391 1473520023306 1473520011828 1473519995883 1473519991590 1473520041841 1473520045871 1473520054341 1473520058276 1473520066263 1473520089369 1473520096350 1473520103547 1473520121801 1473520140331 1473520166597 1473520161831 1473520156783 1473520154125 1473520148821 1473520169851 1473592133176 1473592137901 1473592142656