ตรวจสอบผลการเรียนที่ http://sgs.bopp-obec.info

ตรวจสอบผลการเรียนที่ http://sgs.bopp-obec.info

ตรวจสอบผลการเรียน —>>> คลิกที่นี่  ชื่อผู้ใช้ กรอกเลขประจำตัว 5 หลัก รหัสผ่าน กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก