พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

Related posts