นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบนักเรียน

14855946_747517712063905_2568181999272747627_o 14859667_747516265397383_7014310113499153278_o

14859683_747517105397299_4667358908936389594_o 14883631_747517265397283_6683778640096089542_o

14917046_747516318730711_3858081666538392378_o
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ได้ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพบปะนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งให้โอวาท เรื่อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ (1 พฤศจิกายน 2559 )

Related posts