ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร

ประกวดปกหนังสืออนุสรณ์โรงเรียนสิรินธร ธีม “ถวายความอาลัย” หมดกำหนดส่งผลงานวันที่ 25 ธันวาคม 2559  โดยมีขนาดภาพ A4 ความละเอียดที่ 300 dpi ไฟล์นามสกุล jpg หรือ psd  ส่งผลงานได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ 

Related posts