Month: January 2017

การสอบแข่งขันความสามารถวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (S.M.E. Sirindhorn School Test) ประจำปีการศึกษา 2559

การสอบแข่งขันความสามารถวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (S.M.E. Sirindhorn School Test) ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครออนไลน์ 1. สมัครระดับชั้น ป.4-6 [ คลิกกรอกข้อมูลโรงเรียนและครูผู้ควบคุม | คลิกกรอกข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลการสมัครของครู | ข้อมูลการสมัครของนักเรียน ] 2. สมัครระดับชั้น ม.1 [ คลิกกรอกข้อมูลโรงเรียนและครูผู้ควบคุม | คลิกกรอกข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลการสมัครของครู | ข้อมูลการสมัครของนักเรียน ] 3. สมัครระดับชั้น ม.2 [ คลิกกรอกข้อมูลโรงเรียนและครูผู้ควบคุม | คลิกกรอกข้อมูลนักเรียน |ข้อมูลการสมัครของครู | ข้อมูลการสมัครของนักเรียน ] 4. สมัครระดับชั้น ม.3 [ คลิกกรอกข้อมูลโรงเรียนและครูผู้ควบคุม | คลิกกรอกข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลการสมัครของครู | ข้อมูลการสมัครของนักเรียน ] 5. สมัครระดับชั้น ม.4 [ คลิกกรอกข้อมูลโรงเรียนและครูผู้ควบคุม | คลิกกรอกข้อมูลนักเรียน […]

รองชนะเลิศอันดับ 1 ซูโดกุ ม.ปลาย ระดับภาค

รองชนะเลิศอันดับ 1 ซูโดกุ ม.ปลาย ระดับภาค

นายนครินทร์  สระแก้ว  ชั้น ม.5/1  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ซูโดกุ  ม.ปลาย ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  จ.ขอนแก่น วันที่ 20 – 21 มกราคม 2560