การขายพัสดุที่ชำรุด เสี่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

การขายพัสดุที่ชำรุด เสี่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail