ครูขวัญจิรา วงแหวน เผยแพร่ผลงาน OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2559