รองชนะเลิศอันดับ 1 ซูโดกุ ม.ปลาย ระดับภาค

นายนครินทร์  สระแก้ว  ชั้น ม.5/1  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ซูโดกุ  ม.ปลาย

ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8

ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 – 21 มกราคม 2560 

Related posts