การสอบแข่งขันความสามารถวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (S.M.E. Sirindhorn School Test) ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครออนไลน์

1. สมัครระดับชั้น ป.4-6
[ คลิกกรอกข้อมูลโรงเรียนและครูผู้ควบคุม | คลิกกรอกข้อมูลนักเรียน | ข้อมูลการสมัครของครู | ข้อมูลการสมัครของนักเรียน ]
2. สมัครระดับชั้น ม.1
[ คลิกกรอกข้อมูลโรงเรียนและครูผู้ควบคุม | คลิกกรอกข้อมูลนักเรียน
| ข้อมูลการสมัครของครู | ข้อมูลการสมัครของนักเรียน ]
3. สมัครระดับชั้น ม.2
[ คลิกกรอกข้อมูลโรงเรียนและครูผู้ควบคุม | คลิกกรอกข้อมูลนักเรียน
|ข้อมูลการสมัครของครู | ข้อมูลการสมัครของนักเรียน ]
4. สมัครระดับชั้น ม.3
[ คลิกกรอกข้อมูลโรงเรียนและครูผู้ควบคุม | คลิกกรอกข้อมูลนักเรียน
| ข้อมูลการสมัครของครู | ข้อมูลการสมัครของนักเรียน ]
5. สมัครระดับชั้น ม.4
[ คลิกกรอกข้อมูลโรงเรียนและครูผู้ควบคุม | คลิกกรอกข้อมูลนักเรียน
| ข้อมูลการสมัครของครู | ข้อมูลการสมัครของนักเรียน ]
6. สมัครระดับชั้น ม.5
[ คลิกกรอกข้อมูลโรงเรียนและครูผู้ควบคุม | คลิกกรอกข้อมูลนักเรียน
| ข้อมูลการสมัครของครู | ข้อมูลการสมัครของนักเรียน ]
 

Related posts