Month: February 2017

วันรักวันลา

วันรักวันลา

กิจกรรมวันรักวันลา “งานวัดไฮโซ โอ้โห…สิรินธร” เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา นอกจากนั้น ยังมีการโหวตดาวเดือนจากนักเรียน ซึ่งปีนี้ ดาว ได้แก่ นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร และเดือน ได้แก่ นายคมชาญ เรืองโชติเสถียร พร้อมกันนี้ได้มีการรับมอบงานประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 [ รูปภาพเพิ่มเติม ]

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มอบโล่และเกียรติบัตร

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มอบโล่และเกียรติบัตร

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Vote ดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2559

Vote ดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมโหวต “ดาวเดือน” ประจำปีการศึกษา 2559 [ คลิกที่นี่ เพื่อเข้า Vote ]

ค่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

ค่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

โครงการค่ายการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ.2560 “โดยคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์” ช่วงเวลารับสมัคร           23 กุมภาพันธ์  – 10มีนาคม  2560  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ) ประกาศรายชื่อ วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ.2560    คุณสมบัติของผู้สมัคร   1. มีสัญชาติไทย ภูมิลำเนาจังหวัดสุรินทร์  2. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)  4. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องรับโทษทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00   เงื่อนไขเพิ่มเติม           กลุ่ม วิทย์ – คณิตฯ […]

พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (S.M่.E. Sirindhorn School Test) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (S.M่.E. Sirindhorn School Test) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (S.M่.E. Sirindhorn School Test) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร รูปภาพเพิ่มเติม [ คลิกที่นี่ ]

กิจกรรมวันรำลึก Thinking Day

กิจกรรมวันรำลึก Thinking Day

กิจกรรมวันรำลึก Thinking Day พื่อให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รำลึกถึงเลดี้ โพเอล ผู้ให้กำเนิดกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ และเพื่อให้สมาชิกได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกที่ควร ได้เสียสละ และแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่น

นิทรรศการศิลปะ “100รูปร้อยใจ ถวายความอาลัยในหลวง รัชการที่ 9”

นิทรรศการศิลปะ “100รูปร้อยใจ ถวายความอาลัยในหลวง รัชการที่ 9”

กลุ่มสาระศิลปะ ได้จัดนิทรรศการศิลปะและการแสดง “100รูปร้อยใจ ถวายความอาลัยในหลวง รัชการที่ 9 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพัฒนาและสร้างสรรึผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของครูและนักเรียนมาจัดแสดงร่วมกัน โดยให้อิสะทางด้านแนวความคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่และประกอบอาชีพ

ลงคะแนนเสียงเลือกประธานนักเรียน

ลงคะแนนเสียงเลือกประธานนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพรรคที่เสนอชื่อในการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน 3 พรรค คือ  เบอร์ 1 พรรคอาสยศินสิรินธร เบอร์ 2 พรรคสรรสร้างสิรินธร และเบอร์ 3 พรรครวมใจรักสิรินธร  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ในการให้ความรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผลการนับคะเเนนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2560 ขอเเสดงความยินดีกับพรรคอาสยศินสิรินธร เบอร์ 1

ขอเชิญชมนิทรรศการและการแสดง “100 รูป ร้อยใจ ถวายความอาลัยในหลวง รัชการที่ 9”

ขอเชิญชมนิทรรศการและการแสดง “100 รูป ร้อยใจ ถวายความอาลัยในหลวง รัชการที่ 9”

ขอเชิญชมนิทรรศการและการแสดง “100 รูป ร้อยใจ ถวายความอาลัยในหลวง รัชการที่ 9” ศิลปสิรินธรและมวยไทย ครั้งที่ 2 วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานเพลินหน้าอาคาร 7 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสสุรินทร์

12