ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ S.M.E. SIRINDHORN SCHOOL TEST ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559–ปรับปรุงล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2560

         รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จำแนกตามรายวิชา PDF File>>>

                      1.   S.M.E. __Math_แก้ไข 2560.02.12

                      2.  S.M.E. __Science_แก้ไข 2560.02.12                     

                      3.  S.M.E. __English_แก้ไข 2560.02.12                

                      4.  S.M.E. __S-M-E–ห้องสอบสำรอง 1128

Related posts