พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (S.M่.E. Sirindhorn School Test) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (S.M่.E. Sirindhorn School Test) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

นายจำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (S.M่.E. Sirindhorn School Test) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร

รูปภาพเพิ่มเติม [ คลิกที่นี่ ]

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail