นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มอบโล่และเกียรติบัตร

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ มอบโล่และเกียรติบัตร

นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตรการแข่งขันต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail