พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ พันตำรวจเอกนิธิศ ปิติธีระโชติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail