การประชุมสหวิทยาเขตสิรินธร 

การประชุมสหวิทยาเขตสิรินธร 

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ประธานจัดการประชุมสหวิทยาเขตสิรินธร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มโรงเรียน

Facebook Comments
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail