Categories

Month: July 2017

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายการ A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2 >>>  กรุณาตรวจสอบรายชื่อ   เบอร์โต๊ะ/เลขที่นั่งสอบ  ให้ถูกต้อง รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน