Month: กรกฎาคม 2017

เอกสารหลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ  ประจำปี ๒๕๖๐

เอกสารหลักเกณฑ์รายละเอียด การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายการ A-MATH & SUDOKU […]